´Ik woon in Europa´ is een project van transnationale coöperatie binnen het programma Socrates van de Europese Unie.

http://europa.eu.int/
http://www.socrates-youth.be

Het project valt binnen de actie Comenius 3.1: Europese samenwerkingsprojecten voor de bijscholing van onderwijspersoneel.

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html

Het project betreft een bibliografisch onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur (van 6 tot 12 jaar), gepubliceerd in de jaren 1980 tot 2000 en een educatieve toepassing van materialen met als doel de bewustwording van het Europese burgerschap te bevorderen.
Deze materialen zullen voor de opleiding van de leerkrachten dienen, die hun methodes en technieken om leerlingen aan te zetten tot lezen willen verbeteren, door middel van een specifieke cursus.